مکاتبات تجاری در زبان انگلیسی

مقدمه مکاتبات تجاری     مکاتبات تجاری در زبان انگلیسی در این عصر پرکاربرد تر از انواع دیگر ارتباطات هستند. امروزه به دلیل اهمیت سهولت و سرعت انتقال اطلاعات، بسیاری از مکاتبات کاغذی بجز در موارد خاص که نیاز به مهر شرکت یا سازمان نیز هست، جای خود را به ایمیل ها داده اند. با…

Read More